Intervju z Mladenom Dolarjem (Katedra, 2008)

Filozof, član uredniškega odbora revije Problemi, dvajset let profesor nemške klasične filozofije ter psihoanalize in strukturalizma na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Eden izmed ustanoviteljev tako imenovane ljubljanske šole teoretske psihoanalize in eden najboljših poznavalcev Heglove filozofije in francoskega strukturalizma. Predstavljamo vam Mladena Dolarja, navdihujočega misleca, katerega analize nam veliko povedo o nas samih in času…

The fight for socialism in Slovenia

I’ve been a bit off the radar lately, a monstrous paper including more statistics then I would ever wish for had hijacked my life, nonetheless I did survive and will be posting more regularly again. Disclaimer: This is an interview I gave for the LeftEast webpage in August 2014, it was immediately after early parliamentary elections on…