Periferizam malih razlika | Bilten

Dugogodišnja saga o neriješenim graničnim sporovima između Slovenije i Hrvatske epizodično se s obzirom na ridikulozne likove ili dinamiku pravne procedure u javnim prostorima s obje strane granice pojavljuje kao ključno državno pitanje. Navodno presudna pitanja državnog suvereniteta u kontekstu odavno delegiranih poluga suvereniteta na međunarodne centre moći mogu preuzeti jedino oblik patetičnog teatra. Slovenija…