Nacionalna garda u Sloveniji? | Bilten

Ustroj države ne bismo trebali prilagođavati domoljubnim osjećajima “zabrinutih građana”, već upravo suprotno, te domoljubne osjećaje, iza kojih se krije neizrečeno neprijateljstvo prema drugačijem, trebamo označiti kao problem kojeg država treba sankcionirati, a ne legalizirati. I na previše povijesnih primjera dokazano je da su takve paravojske učinkovito sredstvo za discipliniranje civilnog društva, pa i za preuzimanje same vlasti. U tom smislu možemo reći kako je ideja nacionalne garde u svojoj biti ideja o nastavku politike drugim sredstvima te ju je kao takvu potrebno i raskrinkati i odlučno odbaciti.

Source: Nacionalna garda u Sloveniji? | Bilten

Advertisements